تبلیغات
روستای ورآباد - مقام معظم رهبری:شهادت بالاترین پاداش و مزد فی سبیل الله است.